Սայաթ-Նովա Հատոր

Սայաթ-Նովա/ կազմ․ ՝ Ս․Ա․ Հարոյան -Եր․։
Հեղ․ հրատ․, 2015,-68էջ,
(Ազգային երգարան գրպանի)
Հայ մեծ սիրերգու Սայաթ-Նովայի գրական ժառանգությունը եթե դասավորենք ըստ թեմատիկայի,ապա կստացվի 4 անման պոեմ՝ նվիրված սիրո, խրատի, բողոքի և բնության ու հասարակական կյանքի ներդաշնակությունը (արդարություն,ազնվություն և այլն)։

«Գիր սիրե, ղալամ սիրե, դավթար սիրե …»:

ՍԱՅԱԹ — ՆՈՎԱ։

 
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1 Ամէն Սազի Մէջըն Գոված
2 Ա՛Նգաճ Արա Բարիթավուր
3 Աշխարհըս Մէ Փանջարա Է
4 Աշխարհումըս Ա՛Խ Չիմ Քաշի
5 Առանց Քիզ Ի՞Նչ Կ’օնիմ
6 Ա՛Րի Ինձ Ա՛Նգաճ Կալ
7 Բըլբուլի Հիդ
8 Դարդ Մի՛ Անի, Ջա՛Ն Ու Ջիգար
9 Դիբա Ու Ենգիդունիա
10 Դուն Է՛Ն Գըլխէն
11 Դուն Էն Հուրին Իս
12 Թամամ Աշխարհ Պըտուտ Էկայ
13 Թէգուզ Քու Քաշըն Մարքրիտ Տան
14 Ի՞Նչ Կ’օնիմ Հէքիմըն
15 Ձէնըդ Քաղցըր Ունիս
16 Մ՛Է Խօսք Ունիմ
17 Մէջլումի Պէս
18 Յիս Կանչում Իմ Լալանին
19 Յիս Մէ Ղարիբ Բըլբուլի Պէս
20 Յիս Քու Ղիմէթըն Չիմ Գիդի
21 Շատ Մարդ Կ’օսէ
22 Շատ Սիրուն Իս
23 Չիս Ասում, Թէ Լաց Իս Էլի
24 Պատկիրքըդ Ղալամով Քաշած
25 Ուստի՞ Գուքաս, Ղա՛Րիբ Բըլբուլ
26 Փահրադըն Միռած, Շիրինն Ասաց
27 Քանի Վուր Ջան Իմ

 

You may also like