Աշուղներ XVII-XX դդ․

Աշուղներ XVII-XX դդ․/Կազմ․՝ Ս․Ա․ Հարոյան․ -Եր․։
Հեղ․ հրատ․,2015.- 68 էջ․-
(Ազգային երգարան գրպանի):
Հարուստ է ուշ միջնադարի հայ աշուղների թողած ժառանգությունը, թեև այն հասել է մինչև մեր օրերը ոչ ամբողջությամբ։
Հայ աշուղներից շատերըստեղծագործել են այլ լեզուներով, սակայն նրանց երգերում ակնհայտ է եղել հեղինակի ազգային դիմագիծը։

«Աշուղի լեզուն բլբուլ է օրհնանք ունե, նալաթ չկա …»:

ՍԱՅԱԹ — ՆՈՎԱ

 ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1 Վրաստանա Գյոզալներն Նաղաշ Հովնաթան
2 Ի Ննջմանէդ Արքայական Պաղտասար Դպիր
3 Ասի՝ Դիլբա՛Ր Հարթուն Օղլի
4 Ա՜Խ,Նազելի Աստվածածին Ղունկիանոս Կարնեցի
5 Իմ Սրտին Աղ Ես Արել Գյուրջի Նավե
6 Գարունքները Միսկին Բուրջի
7 Այգեպան Շիրին
8 Մոտես Մի՛ Հեռանա Սիայի
9 Սիրուհուս Թիֆիլի
10 Սիրահար Կանի Սազայի
11 Ընծա Հավը Աթա
12 Կերթամ Մահուբի Գևորգ
13 Վերքերով Լի Ֆահրատ
14 Սարի Աստղիկ Խայաթ
15 Խոսե՛Ք, Լեռներ Պայծառե
16 Բազմացան Վերքերս Մալուլ
17 Աննմա՛Ն Աղջիկ Շիրվանի
18 Քեռի Միջազ
19 Արի՛, Մեկ Տեսնեմ Աշխույժ
20 Անդրանիկ Դվալի Մկրտիչ
21 Նազելիս Սմբատ
22 Սարի Լալա Համազասպ
23 Խոսեցե՛Ք, Արտաշատ, Դվին Օհանջան
24 Անմա՛Հ Թումանյան Զաքարյան
25 Պառավ Յարը Իգիթ
26 Դո՛Ւ, Գուլուլմանի Նման Ես Մկրտիչ Թահմազյան
27 Յա՜Ր, Արի՛ Ռազմիկ
28 Ալաշկերտ Արամ
29 Արեվ Ես Դու Ինձ Համար Բագրատ
30 Հայ Աղջիկ Ծովյան
31 Հայոց Աղունակ Հայրկ Ղազարյան
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   

You may also like