KE-Logo

21 ԳՐՔՈՒՅԿՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Սայաթ-Նովա Հատոր

Սայաթ-Նովա/ կազմ․ ՝ Ս․Ա․ Հարոյան -Եր․։ Հեղ․ հրատ․, 2015,-68էջ, (Ազգային երգարան գրպանի) Հայ մեծ սիրերգու Սայաթ-Նովայի գրական ժառանգությունը եթե դասավորենք […]

Read More

Աշուղներ XVII-XX դդ․

Աշուղներ XVII-XX դդ․/Կազմ․՝ Ս․Ա․ Հարոյան․ -Եր․։ Հեղ․ հրատ․,2015.- 68 էջ․- (Ազգային երգարան գրպանի): Հարուստ է ուշ միջնադարի հայ աշուղների թողած […]

Read More

Հոգևոր երգեր

Հատոր II Հոգևոր երգեր

Read More

Հանրագիտակ

Հատոր I Հանրագիտակ

Read More